Proces rekrutacji i onboarding

Etap 1 – przed zatrudnieniem

 • Ustalenie z przełożonym warunków zatrudnienia,
 • Przekazanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia,
 • Podtrzymywanie kontaktu z kandydatem,
 • Poinformowanie zespołu o zatrudnieniu
 • nowego pracownika,
 • Wyznaczenie opiekuna wdrożenia,
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla nowego pracownika.

Etap 2 – pierwszy dzień pracy

 • Zorganizowanie szkolenia BHP,
 • Przekazanie umowy o pracę,
 • Przekazanie pakietu powitalnego dla nowego pracownika (zestaw gadżetów od firmy),
 • Przedstawienie nowego pracownika w zespole,
 • Zapoznanie nowego pracownika z działem i firmą,
 • Przedstawienie zakresu obowiązków,
 • Zapoznanie nowego pracownika z planem wdrożenia,
 • Przedstawienie nowemu pracownikowi opiekuna wdrożenia.

Etap 3 – wdrożenie nowego pracownika

 • Nadzorowanie przebiegu procesu adaptacji,
 • Ankieta dla pracownika po 1 miesiącu pracy,
 • Koordynowanie procesu wdrożenia,
 • Regularny kontakt z pracownikiem,
 • Konstruktywna informacja zwrotna do pracownika podsumowująca etapy wdrożenia,
 • Wdrożenie nowego pracownika w powierzone obowiązki,
 • Zapoznanie nowego pracownika z regułami panującymi w dziale i firmie,
 • Pomoc pracownikowi w pierwszych tygodniach pracy,
 • Raportowanie przebiegu wdrożenia do przełożonego.

Etap 4 – podsumowanie procesu wdrożenia

 • Rozmowa z przełożonym/opiekunem pod koniec okresu próby na temat przebiegu procesu adaptacji,
 • Ankieta dla opiekuna przed końcem okresu próbnego,
 • Analiza procesu wdrożenia (mocne strony pracownika oraz punkty, nad którymi należy popracować),
 • Omówienie z przełożonym warunków dalszej współpracy,
 • Podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy z pracownikiem,
 • Przekazanie informacji zwrotnej pracownikowi i do działu kadr w celu sporządzenia kolejnej umów.
 • Skontaktuj się z nami:

  Julita Pawlak XXX XXX XXX
  Ewelina XXX XXX XXX