Proces rekrutacji i onboarding

Rekrutując kandydatów na różne stanowiska, staramy się, by proces ten przebiegł przyjaźnie i sprawnie (maksymalnie dwu lub trzy etapowy proces rekrutacji, w zależności od stanowiska). Stawiamy na bezpośredni kontakt, jednak umożliwiamy kandydatom również udział w rekrutacji zdalnej. Wiemy jak ważne dla nowego pracownika są pierwsze miesiące w firmie, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pracownikom, wdrożyliśmy w naszej firmie proces onboardingu (wdrożenie nowego pracownika do organizacji). Zapraszamy na nasz pokład!

Etapy procesu rekrutacji:

1. Przesłanie aplikacji.

2. Selekcja i analiza CV.

3. Kontakt z wybranymi kandydatami i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

4. Pierwsza rozmowa rekrutera z kandydatem, druga rozmowa w obecności bezpośredniego przełożonego.

5. Decyzja w sprawie zatrudnienia.

6. Udzielenie informacji zwrotnej kandydatowi.

Informujemy, że w wielu przypadkach następuje bardzo duży spływ ofert na zamieszczone ogłoszenie pracy. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia dlatego kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Proces onboardingu:

Etap 1 – przed zatrudnieniem

 • ustalenie z przełożonym warunków zatrudnienia,
 • przekazanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia,
 • podtrzymywanie kontaktu z kandydatem,
 • poinformowanie zespołu o zatrudnieniu nowego pracownika,
 • wyznaczenie opiekuna wdrożenia,
 • przygotowanie stanowiska pracy dla nowego pracownika.

Etap 2 – pierwszy dzień pracy

 • zorganizowanie szkolenia BHP,
 • przekazanie umowy o pracę,
 • przekazanie pakietu powitalnego dla nowego pracownika (zestaw gadżetów od firmy),
 • przedstawienie nowego pracownika w zespole,
 • zapoznanie nowego pracownika z działem i firmą,
 • przedstawienie zakresu obowiązków,
 • zapoznanie nowego pracownika z planem wdrożenia,
 • przedstawienie nowemu pracownikowi opiekuna wdrożenia.

Etap 3 – wdrożenie nowego pracownika

 • nadzorowanie przebiegu procesu adaptacji,
 • ankieta dla pracownika po 1 miesiącu pracy,
 • koordynowanie procesu wdrożenia,
 • regularny kontakt z pracownikiem,
 • konstruktywna informacja zwrotna do pracownika podsumowująca etapy wdrożenia,
 • wdrożenie nowego pracownika w powierzone obowiązki,
 • zapoznanie nowego pracownika z regułami panującymi w dziale i firmie,
 • pomoc pracownikowi w pierwszych tygodniach pracy,
 • raportowanie przebiegu wdrożenia do przełożonego.

Etap 4 – podsumowanie procesu wdrożenia

 • rozmowa z przełożonym/opiekunem pod koniec okresu próby na temat przebiegu procesu adaptacji,
 • ankieta dla opiekuna przed końcem okresu próbnego,
 • analiza procesu wdrożenia (mocne strony pracownika oraz punkty, nad którymi należy popracować),
 • omówienie z przełożonym warunków dalszej współpracy,
 • podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy z pracownikiem,
 • przekazanie informacji zwrotnej pracownikowi i do działu kadr w celu sporządzenia kolejnej umów.

Wiesz, że ...

największa grupa wiekowa, ponad 30% wszystkich pracowników mieści się w przedziale 30-39 lat a średni wiek pracowników wynosi 39,5 lat?

kobiety w naszej firmie stanowią ponad 35% wszystkich pracowników?

najstarszy pracownik naszej firmy ma 69 lat a najmłodszy - młodociany ma 14 lat?

nasza firma 01.04.2023 roku skończy 30 lat?

staż pracy najdłużej pracującego pracownika wynosi 29 lat?

 • Skontaktuj się z nami:

  Julita Pawlak 514 628 848