Kariera

REJS Spółka z o.o. jako pracodawca gwarantuje swoim pracownikom stabilność zatrudnienia. Wśród wszystkich zobowiązań finansowych – płace pracownicze posiadają najwyższy priorytet. Przez 28 lat działalności Spółki nigdy nie nastąpiło opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń nawet o jeden dzień! REJS Spółka z o.o. dbając o zespół pracowniczy uczestniczy w ciągłym doskonaleniu jego kompetencji poprzez dofinansowanie programu studiów wyższych lub podyplomowych. Organizuje także cykliczne akademie szkoleniowe podnoszące kwalifikacje stanowiskowe.

REJS jako pracodawca

REJS Spółka z o.o. gwarantuje swoim pracownikom stabilność zatrudnienia oraz przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń. Stosujemy benefity płacowe oraz pozapłacowe, w zależności od identyfikowanych potrzeb pracowników. Dbając o zespół pracowniczy organizujemy cykliczne akademie szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje stanowiskowe. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest uzależnione od potrzeb stanowiskowych firmy. Dofinansowanie kształcenia w formie studiów, studiów podyplomowych, czy szkoleń jest związane z podpisaniem umowy lojalnościowej. Stawiane pracownikom cele i zadania są oparte o ich rzeczywiste kompetencje i predyspozycje. To przyczynia się do maksymalizacji wkładu każdego pracownika w rozwój Spółki. Nasza firma swój obecny kształt zawdzięcza pracy całego zespołu pracowników. W pracy promujemy kreatywność, współpracę, lojalność i aktywność. W ramach relaksu i wzajemnej integracji organizowaliśmy liczne atrakcje, wycieczki, wakacje kolonijne dla dzieci, bale i imprezy integracyjne. Pandemia zatrzymała nas w tych działaniach. Aktualnie promujemy wzajemne integracje wśród pracowników w mniejszych zespołach i są to zazwyczaj spotkania w klubach lub spływy kajakowe.
  • Skontaktuj się z nami:

    Julita Pawlak XXX XXX XXX
    Ewelina XXX XXX XXX