slim_box_mocowanie_frontu_metalowego_z_podpor_dna_h_89_1_1