Multimedia do pobrania

Wypełnij fomularz aby uzyskać dostęp do plikówZgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  2. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rejs Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 61, 87-500 Rypin moich danych osobowych zawartych w ankiecie drogą elektroniczną na podany przeze mnie e-mail w celu nawiązania i utrzymania kontaktów handlowych oraz przekazywania ofert handlowych w tym newsletterów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rejs Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 61, 87-500 Rypin moich danych osobowych zawartych w ankiecie za pomocą połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych w celu nawiązania i utrzymania kontaktów handlowych oraz przekazywania ofert handlowych w tym newsletterów.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wykorzystywania logotypów oraz zdjęć aranżowanych i produktowych firmy Rejs Spółka z o.o.

Точки Rejs в Польше

Впиши твоё местоположение