MAXIMA Карго макси боковое

Indeks: WE31.0054.01.001 WE27.5337.08.374 WE32.0009.43.781 WE31.0055.01.001 WE27.5338.08.374 WE32.0010.43.781 WE31.0056.01.001 WE27.5339.08.374 WE32.0011.43.781 WE31.0057.01.001 WE27.5340.08.374 WE32.0012.43.781

Parametry

WE31.0054.01.001MAXIMA CLASSIC Cargo maxi boczne 150 lewe metal chrom
WE27.5337.08.374Карго макси боковое 150 левый  Maxima EVO хром/белый
WE32.0009.43.781Карго макси боковое 150 левый  Maxima SILVA хром/графит
WE31.0055.01.001MAXIMA CLASSIC Cargo maxi boczne 150 prawe metal chrom
WE27.5338.08.374Карго макси боковое 150 правый  Maxima EVO хром/белый
WE32.0010.43.781Карго макси боковое 150 правый  Maxima SILVA хром/графит
WE31.0056.01.001MAXIMA CLASSIC Cargo maxi boczne 200 lewe metal chrom
WE27.5339.08.374Карго макси боковое 200 левый  Maxima EVO хром/белый
WE32.0011.43.781Карго макси боковое 200 левый  Maxima SILVA хром/графит
WE31.0057.01.001MAXIMA CLASSIC Cargo maxi boczne 200 prawe metal chrom
WE27.5340.08.374Карго макси боковое 200 правый  Maxima EVO хром/белый
WE32.0012.43.781Карго макси боковое 200 правый  Maxima SILVA хром/графит